UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE LIMBURGSE JEUGDMASTERS 2012-2013

1. Naam van het toernooi.
Limburgse Jeugdmasters.
2. Data.
(LJM-1): zo. 25 november 2012; (LJM-2): zo. 3 februari 2013; (LJM-3): zo. 24 maart 2013;
(LJM-4): zo. 21 april 2013; (FINALE LJM): zo. 26 mei 2013.
3. Accommodaties.
(LJM-1) Sporthal De Wetteling; Zuidsingel 2, 5802 EG VENRAY, organisatie Red Stars
(LJM-2) Andreashal, Europlein 7, 6051 HM MAASBRACHT, organisatie Wijzenbeekkleding/Westa
(LJM-3) Sportcentrum Swalmen, Peelveldlaan 40, 6071 TV SWALMEN, organisatie Destatec
(LJM-4) Sport- en Recreatiecentrum De Polfermolen; Plenkertstraat 50, 6301 GM VALKENBURG, organisatie Falco
(LJM-FINALE) Sport- en Recreatiecentrum Glanerbrook; Kummenaedestr. 45, 6165 BT GELEEN, organisatie Kluis/BKS Sittard
4. Organisatie.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters; wedstrijdzaken:
Jeroen Vercoulen, 06-13205177, jjgvercoulen@kpnmail.nl;
Maurice Kemp, 06-53294995, secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl; Remy Wijnands, 0475-504063, remy@destatec.nl
5. Toernooicommissie & Toernooileiding
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters.
6. Goedkeuring.
De goedkeuring is verleend door de NTTB Afdeling Limburg op 11 augustus 2012.
7. Bondsvertegenwoordigers.
LJM-1: M. Kemp; LJM-2: H. Thijssen; LJM-3: J. Creemers; LJM-4: F. Hoedemakers; LJM-FINALE: J. Vercoulen.
8. Aanvang.
LJM-1 t/m LJM-4 09.00 uur. Er wordt een voormiddag- en een namiddagprogramma gespeeld.
De aanvangstijd van de FINALE LJM wordt t.z.t. bekend gemaakt.
9. Aantal tafels.
Er wordt gespeeld op maximaal 32 tafels, groen en/of blauw.
10. Ballen.
Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde ballen, wit en/of oranje.
11. Deelname door:
(a) Jeugdspelers (NTTB leden) die lid zijn van een vereniging behorend bij de Afdeling Limburg en beschikken over een A – B – C – D – licentie. (zie ook bij (b en c).
(b) Geboren na 31-12-1994.
(c) Jongens Junioren A en Jongens Kadetten A kunnen niet inschrijven.
(d) Spelers uitkomend in de Starterscompetitie.
(e) Spelers die als Basislid staan ingeschreven en/of nog geen competitie spelen.
12. Indeling Klassen.
In principe worden de deelnemers ingedeeld in 6 gemengde klassen, onderverdeeld in 5 niveaus, op basis van de competitierating behaald in de voorjaarscompetitie. De laagste klasse is bestemd voor spelers geboren na 31 december 1999 die in principe uitkomen in de Starterscompetitie, of nog geen competitie spelen.
13. Speelwijze.
Volgens NTTB reglement.
Voorrondes in meerkampen; vervolgens winnaarsronde (HR) en verliezersronde (TR) volgens afvalsysteem.
(Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).
14. Scheidsrechters c.q. Tellers.
In principe is de verliezende speler VERPLICHT de eerstvolgende partij te tellen op de tafel waar hij zijn partij verloren heeft! Dit geldt vanaf de partijen in het hoofdtoernooi en het troosttoernooi. De wedstrijden in de poules worden geteld volgens de indeling op het meerkampformulier.
15. Afmelding.
Voor afmeldingen voor dit toernooi geldt een speciale procedure. Te laat afmelden betekent diskwalificatie voor het gehele toernooi. (Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).
16. Inschrijving.
Inschrijven voor de Limburgse Jeugdmasters kan alleen voor de gehele cyclus van 4 toernooien. Inschrijving voor individuele toernooien is dus niet mogelijk. Inschrijven alleen digitaal vanaf 1 september 2012 via www.limburgse-jeugdmasters.nl
Indien het toernooi eerder is volgeboekt dan de sluitingsdatum, worden de inschrijvingen op volgorde van datum van aanmelding behandeld.
17. Bondskaart.
Elk jeugdlid dat inschrijft dient in het bezit te zijn van een geldige Nationale Sportpas.
(Uitgezonderd spelers genoemd bij 13, uitkomend in de laagste klasse).
18. Inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,= voor de gehele toernooicyclus. INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING.
Indien door onvoorziene omstandigheden niet aan alle toernooien kan worden deelgenomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk.
19. Toezending Convocatie.
Deze convocatie wordt aan het (wedstrijd-) secretariaat en aan de Contactpersonen van 2011/2012 van de verenigingen per e-mail toegezonden.
20. Betaling.
De verenigingen ontvangen een acceptgiro van de Penningmeester van de Afdeling Limburg.
21. Sluitingsdatum.
De sluitingsdatum voor inschrijving is 16 oktober 2012. (Of eerder, als het toernooi is volgeboekt).
22. Prijzen.
Per toernooi zijn per klasse 4 prijzen beschikbaar: voor de finalisten van de HR en voor de finalisten van de TR.
De deelnemers aan de FINALE van de LJM ontvangen allen een prijs; ook is er een verenigingsprijs (zie LJM-reglement B17).
23. Deelnemers.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.
Deelnemers zijn verplicht tijdens het toernooi te tellen. (Niet tellen, kan diskwalificatie inhouden). Zie ook punt 14.
24. Speelruimte.
Op de speelvloer worden alleen de deelnemers & de coaches/begeleiders toegelaten. In alle sportzalen zijn op de speelvloer uitsluitend zaalsportschoenen toegestaan. Sportschoenen met zwarte zolen zijn op alle locaties niet toegestaan.
25. Sportkleding.
Het spelen in verenigingskleding is verplicht bij alle toernooien. Sportkleding moet bovendien voldoen aan de eisen zoals beschreven in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond", uitgegeven in december 2006.
Het niet spelen in de voorgeschreven kleding heeft diskwalificatie tot gevolg.
26. Entree.
De toegang tot alle speelzalen is gratis.
27. Bepalingen.
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.
Aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of verlies van eigendommen kan niet geldend worden gemaakt.

Werkgroep Limburgse Jeugdmasters: Jeroen Vercoulen (Voorzitter), Maurice Kemp (Secretaris), Remy Wijnands (Wedstrijdzaken)

 

UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE  Limburg Masters < 25

1. Naam van het toernooi.
Limburg Masters < 25
2. Data. 
Ronde 1: zo. 3 februari 2013; Ronde 2: zo. 24 maart 2013; FINALE LJM<25: zo. 26 mei 2013.
3. Accommodaties.
Ronde 1: Andreashal, Europlein 7, 6051 HM MAASBRACHT, organisatie Wijzenbeekkleding/Westa.
Ronde 2: Sportcentrum Swalmen, Peelveldlaan 40, 6071 TV Swalmen, organisatie Destatec.
Finale: Sport- en Recreatiecentrum Glanerbrook; Kummenaedestr. 45, 6165 BT GELEEN, 
organisatie Kluis/BKS Sittard .
4. Organisatie.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters; wedstrijdzaken:
Jeroen Vercoulen, 06-13205177, jjgvercoulen@kpnmail.nl;
Maurice Kemp, 06-53294995, secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl; Remy Wijnands, 0475-504063, remy@destatec.nl
5. Toernooicommissie.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters.
6. Toernooileiding.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters.
7. Goedkeuring.
De goedkeuring is verleend door de NTTB Afdeling Limburg op 11 augustus 2012.
8. Bondsvertegenwoordigers.
LJM-2: H. Thijssen; LJM-4: J. Creemers; LJM-FINALE: J. Vercoulen.
9. Aanvang.
Aanvang toernooi ca. 13.30 uur.
De aanvangstijd van de FINALE Limburg Masters <25 wordt t.z.t. bekend gemaakt.
10. Tafel.
Er wordt gespeeld op door de NTTB goedgekeurde groene of blauwe tafels.
11. Ballen.
Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde ballen, wit en/of oranje.
12. Deelname door:
(a) NTTB leden die lid zijn van een vereniging behorend bij de Afdeling Limburg met Seniorlicentie Heren E t/m H en Seniorlicentie Dames D t/m H. (zie ook bij b).
(b) Geboren in 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 of 1994.
13. Indeling Klassen.
De deelnemers worden ingedeeld in maximaal 2 gemengde klassen op basis van de competitierating behaald in de Najaarscompetitie 2010.
14. Speelwijze.
Volgens NTTB reglement.
Voorrondes in meerkampen; vervolgens winnaarsronde (HR) en verliezersronde (TR) volgens afvalsysteem.
(Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM, hetgeen ook geldt voor Limburg Masters < 25).
15. Afmelding
Voor afmeldingen voor dit toernooi geldt een speciale procedure. (idem als bij 14).
16. Inschrijving.
Inschrijven voor de Limburg Masters < 25 kan alleen voor de gehele cyclus van 2 toernooien.
Inschrijving voor individuele toernooien is dus niet mogelijk.
Inschrijven alleen per e-mail vanaf 10 december 2012 aan secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl 
Er kunnen maximaal 32 inschrijvingen worden geaccepteerd.
Indien het toernooi eerder is volgeboekt dan de sluitingsdatum, worden de inschrijvingen op volgorde van datum van binnenkomst bij het secretariaat behandeld.
17. Bondskaart.
Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Nationale Sportpas.
18. Inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 voor de gehele toernooicyclus.
INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING.
Indien door onvoorziene omstandigheden niet aan alle toernooien kan worden deelgenomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk.
19. Toezending Uitnodiging.
Deze uitnodiging wordt aan het (wedstrijd-) secretariaat en aan de Contactpersonen LJM 2012/2013 van de verenigingen per e-mail toegezonden.
20. Betaling.
De verenigingen ontvangen een acceptgiro van de Penningmeester van de Afdeling Limburg.
21. Sluitingsdatum.
De sluitingsdatum voor inschrijving is 10 januari 2013.  (Of eerder, als het toernooi is volgeboekt).
22. Prijzen.
Per toernooi zijn per klasse 4 prijzen beschikbaar: voor de finalisten van de HR en voor de finalisten van de TR. De deelnemers aan de FINALE van de Limburg Masters < 25 ontvangen allen een prijs.
23. Deelnemers.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.
Deelnemers zijn verplicht tijdens het toernooi te tellen. (Niet tellen, kan diskwalificatie inhouden).
24. Speelruimte.
Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en de coaches/begeleiders toegelaten.
In alle sportzalen zijn op de speelvloer uitsluitend zaalsportschoenen toegestaan.
Sportschoenen met zwarte zolen zijn op alle locaties niet toegestaan.
25. Sportkleding.
Het spelen in verenigingskleding is verplicht bij alle toernooien. Sportkleding moet bovendien voldoen aan de eisen zoals beschreven in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond", uitgegeven in december 2006.
Het niet spelen in de voorgeschreven kleding heeft diskwalificatie tot gevolg.
26. Entree.
De toegang tot alle speelzalen is gratis.
27. Bepalingen.
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.
Aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of verlies van eigendommen kan niet geldend worden gemaakt.

Werkgroep Limburgse Jeugdmasters: Maurice Kemp (Algemeen secretaris), Remy Wijnands & Jeroen Vercoulen (Wedstrijdzaken)

Volg de Limburgse Jeugdmasters ook op Facebook!
Activeer hiervoor gewoon de "Vind ik leuk" button elders op deze pagina.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep Limburgse Jeugdmasters,
Maurice Kemp
Secretariaat
www.limburgse-jeugdmasters.nl
secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl