Toernooireglement LJM 2020-2021 A Deelnemers 1 Jongens en Meisjes; zowel competitiegerechtigd als Beginners (basislid). 2 Jongens Junioren A en Jongens Kadetten A kunnen niet inschrijven. 3 Poule-indeling naar sterkte, in 5 gemengde klassen, onderverdeeld in 5 niveaus, op basis van de competitierating, behaald in de voorjaarscompetitie. 4 De laagste klasse is bestemd voor spelers geboren na 31-12-2009 die in principe uitkomen in de laagste competitieklasse, of die nog geen competitie spelen. 5 Elke klasse zal (bij aanvang van de toernooicyclus) uit tenminste 20 spelers bestaan. 6 De samenstelling van de klassen gebeurt door de LJM in overleg met de verantwoordelijke van de Afdeling Limburg. 7 Plaatsing alle volgende toernooien door de LJM, op basis van de gescoorde resultaten tijdens de toernooien en op basis van de rating 14 dagen voorafgaande aan het toernooi. 8 De Ranglijst bepaalt het aantal geplaatste spelers, dat gelijk is aan het aantal poules per klasse. 9 Alle overige spelers worden ingeloot, waarbij spelers uit dezelfde vereniging zoveel mogelijk over alle poules worden gespreid. 10 Er is een centrale digitale inschrijving via de vereniging. 11 Er kan alleen voor de gehele toernooicyclus worden ingeschreven. 12 Bovenstaande geldt eveneens voor Limburg Masters18+, voor zover van toepassing. Hier geldt een minimum deelname van 20 spelers B Toernooivorm 1 4 Toernooien op 4 verschillende locaties in de Afdeling Limburg uitmondend in een FINALE. 2 Er wordt gespeeld in meerkampvorm (4-kampen of 5-kampen) met een winnaarsronde (HR) en een verliezersronde (TR) waarbij alle wedstrijden uitgespeeld worden. 3 Tijdens het hoofdtoernooi en troosttoernooi zijn de verliezers verplicht om aan dezelfde de volgende partij te tellen! 4 Per toernooi ontvangen de deelnemers een aantal punten, afhankelijk van het bereikte resultaat. 5 In de HR resp. 250/200/160/125/110 punten. In de TR resp. 100/75/50/30/15/10 punten. 6 Aan LJM-4 wordt een groter belang toegekend. De deelnemers ontvangen dan 1½× het aantal punten. 7 De individuele toernooiwinnaars plaatsen zich automatisch voor de FINALE. 8 De individuele toernooiwinnaars van LJM-1 t/m LJM-3 promoveren tevens (steeds) naar de eerstvolgende hogere klasse. 9 De promovendi behouden in die hogere klasse een deel van hun punten: Na LJM-1 50%, na LJM-2 40%, na LJM-3 30%. 10 De 10 besten, incl. de toernooiwinnaars van LJM-1 t/m LJM-4, plaatsen zich voor de FINALE. 11 Promovendi die op grond van de Ranglijst in de hogere klasse bij de 10 besten behoren, spelen dáár in de FINALE. 12 Om aan de FINALE te mogen deelnemen, moet tenminste aan 2 van de 4 toernooien zijn deelgenomen. Bovendien moet tenminste 1× de HR zijn bereikt. Voor de Limburg Masters-18+ geldt geen minimale deelname om aan de finale deel te mogen nemen. 14 De FINALE bestaat in principe uit 2× 5-kamp per klasse, gevolgd door kruiswedstrijden en plaatsingswedstrijden. 15 Bij een gelijk aantal punten na LJM-4 is het resultaat behaald in het laatste toernooi beslissend. Indien dit gelijk is, dan geldt het resultaat van achtereenvolgens LJM-3, LJM-2 of LJM-1. Is de score dan nog gelijk, dan wordt achtereenvolgens gekeken naar het winstpercentage over alle toernooien, het gamegemiddelde over alle wedstrijden van de LJM-cyclus en tot slot het puntengemiddelde. Is de score dan nog altijd gelijk wordt er geloot! 16 Limburg Masters 18+ wordt in principe in 2 klassen gespeeld, ingedeeld naar sterkte. De speelwijze in de FINALE kan afwijken. 17 De puntentelling ad punt 5 wordt ook gehanteerd voor het bepalen van de verenigingsprijs. Aan het einde van het LJM-seizoen wordt voor elke vereniging een puntengemiddelde berekend (minimaal 3 deelnemers). De vereniging met het hoogste puntentotaal wint de verenigingsprijs, welke tijdens de LJM-finale wordt uitgereikt. C Algemeen 1 Verhindering aan een toernooi deel te nemen kan bij inschrijving al worden aangegeven. 2 Bij een 2e afmelding vervalt de plaatsing in de Ranglijst. 3 Bij een onverwachte verhindering dient dit uiterlijk op woensdag voorafgaand aan de toernooi dag vóór 21.00 uur aan het secretariaat te worden gemeld. (Liefst per e-mail): secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl 4 Bij het niet opkomen voor een toernooi volgt uitsluiting van deelname aan alle volgende toernooien. 5 Bij het niet opkomen voor LJM-4 volgt uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende toernooicyclus. 6 Afmeldingen op de toernooi dag worden in principe ook als "niet opkomen" beschouwd. 7 Van artikel 16 van het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB is sub 1 niet van toepassing. Op de navolging van sub 2 t/m 5 zal strikt worden toegezien. 8 Spelers die tijdens een toernooi een waarschuwing hebben ontvangen, worden gediskwalificeerd bij een volgend vergrijp. 9 Toevoegen van spelers aan de toernooicyclus ná LJM-3 is alleen mogelijk in de laagste toernooiklasse. 10 Een speler of begeleider mag 1× per wedstrijd een time-out aanvragen. Duur maximaal 1 minuut. (Reglement ITTF). 11 Bovenstaande geldt eveneens voor Limburg Masters toernooi, voor zover van toepassing. 12 In gevallen waarin niet wordt voorzien beslist het bestuur van de Werkgroep LJM.