UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE LIMBURGSE JEUGDMASTERS 2014-2015

1. Naam van het toernooi (OA Toernooi).
Limburgse Jeugdmasters.

2. Data.
(LJM-1): zo. 30 november 2014; (LJM-2): zo. 1 februari 2015; (LJM-3): zo. 8 maart 2015;
(LJM-4): zo. 19 april 2015; (FINALE LJM): zo. 17 mei 2015.

3. Accommodaties.
(LJM-1) Sporthal Varenbeuk, Hei Carisborgweg 19, 6414 NL Heerlen, organisatie Fürst/Lybrae Heerlen
(LJM-2) Sportcentrum Hulsberg, Kaalstreek 10, 6336 AZ Hulsberg, organisatie Falco
(LJM-3) Sporthal De Wetteling; Zuidsingel 2, 5802 EG VENRAY, organisatie Red Stars
(LJM-4) Sport- en Recreatiecentrum Glanerbrook; Kummenaedestr. 45, 6165 BT GELEEN, organisatie Kluis/BKS Sittard
(LJM-FINALE) Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 1-2, 6004 GC WEERT, organisatie Zuiderhuis/Megacles

4. Organisatie.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters; wedstrijdzaken:
Jeroen Vercoulen, 06-13205177, tenw@nttblimburg.nl
Maurice Kemp, 06-53294995, secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl; Bram Cox, Bram.Cox@gmail.com

5. Toernooicommissie & Toernooileiding.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters.

6. Goedkeuring.
De goedkeuring is verleend door de NTTB Afdeling Limburg op 6 augustus 2014.

7. Bondsvertegenwoordigers.
LJM-1: F. Hoedemakers; LJM-2: H. Thijssen; LJM-3: J. Creemers; LJM-4: M. Kemp; LJM-FINALE: J. Vercoulen.

8. Aanvang.
LJM-1 t/m LJM-4 09.00 uur. Er wordt een voormiddag- en een namiddagprogramma gespeeld.
De aanvangstijd van de FINALE LJM wordt t.z.t. bekend gemaakt.

9. Aantal tafels.
Er wordt gespeeld op maximaal 32 tafels, groen en/of blauw.

10. Ballen.
Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde ballen, wit en/of oranje (voor dit evenement zullen ook die nieuwe goedgekeurde plastic ballen gebruikt worden; dit is per 1 juli 2014 toegestaan)!

11. Deelname door:
(a) Jeugdspelers (NTTB leden) die lid zijn van een vereniging behorend bij de Afdeling Limburg en beschikken over een   A – B – C – D – licentie. (zie ook bij (b en c).
(b) Geboren na 31-12-1996.
(c) Jongens Junioren A en Jongens Kadetten A kunnen niet inschrijven.
(d) Spelers uitkomend in de Starterscompetitie.
(e) Spelers die als Basislid staan ingeschreven en/of nog geen competitie spelen.

12. Indeling Klassen.
In principe worden de deelnemers ingedeeld in 6 gemengde klassen, onderverdeeld in 5 niveaus, op basis van de competitierating behaald in de voorjaarscompetitie. De laagste klasse is bestemd voor spelers geboren na 31 december 2001 die in principe uitkomen in de Starterscompetitie, of nog geen competitie spelen.
De organisatie behoudt zich het recht voor daar waar nodig klassen samen te voegen!

13. Speelwijze.
Volgens NTTB reglement. Voorrondes in meerkampen; vervolgens winnaarsronde (HR) en verliezersronde (TR) volgens afvalsysteem. (Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).

14. Scheidsrechters c.q. Tellers,
In principe is de verliezende speler VERPLICHT de eerstvolgende partij te tellen op de tafel waar hij zijn partij verloren heeft! Dit geldt vanaf de partijen in het hoofdtoernooi en het troosttoernooi. De wedstrijden in de poules worden geteld volgens de indeling op het meerkampformulier.

15. Afmelding.
Voor afmeldingen voor dit toernooi geldt een speciale procedure. Te laat afmelden betekent diskwalificatie voor het gehele toernooi. (Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).

16. Inschrijving.
Inschrijven voor de Limburgse Jeugdmasters kan alleen voor de gehele cyclus van 4 toernooien. Inschrijving voor individuele toernooien is dus niet mogelijk. Inschrijven alleen digitaal vanaf 1 september 2014 via www.limburgse-jeugdmasters.nl  
Indien het toernooi eerder is volgeboekt dan de sluitingsdatum, worden de inschrijvingen op volgorde van datum van aanmelding behandeld.

17. Bondskaart.
Elk jeugdlid dat inschrijft dient in het bezit te zijn van een geldige Nationale Sportpas.
(Uitgezonderd spelers genoemd bij 13, uitkomend in de laagste klasse).

18. Inschrijfgeld.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,= voor de gehele toernooicyclus. INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING.
Indien door onvoorziene omstandigheden niet aan alle toernooien kan worden deelgenomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk.

19. Toezending Convocatie.
Deze convocatie wordt aan het (wedstrijd-) secretariaat en aan de Contactpersonen van 2013/2014 van de verenigingen per e-mail toegezonden.

20. Betaling.
De verenigingen ontvangen een acceptgiro van de Penningmeester van de Afdeling Limburg.

21. Sluitingsdatum.
De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 oktober 2014. (Of eerder, als het toernooi is volgeboekt).

22. Prijzen.
Per toernooi zijn per klasse 4 prijzen beschikbaar: voor de finalisten van de HR en voor de finalisten van de TR.
De deelnemers aan de FINALE van de LJM ontvangen allen een prijs; ook is er een verenigingsprijs (zie LJM-reglement B17).

23. Deelnemers.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving.
Deelnemers zijn verplicht tijdens het toernooi te tellen. (Niet tellen, kan diskwalificatie inhouden). Zie ook punt 14.

24. Speelruimte.
Op de speelvloer worden alleen de deelnemers & de coaches/begeleiders toegelaten. In alle sportzalen zijn op de speelvloer uitsluitend zaalsportschoenen toegestaan. Sportschoenen met zwarte zolen zijn op alle locaties niet toegestaan.

25. Sportkleding.
Het spelen in verenigingskleding is verplicht bij alle toernooien. Sportkleding moet bovendien voldoen aan de eisen zoals beschreven in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond", uitgegeven in januari 2013 (geldig vanaf maart 2013).
Het niet spelen in de voorgeschreven kleding heeft diskwalificatie tot gevolg.

26. Entree.
De toegang tot alle speelzalen is gratis.

27. Bepalingen.
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.
Aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of verlies van eigendommen kan niet geldend worden gemaakt.


Werkgroep Limburgse Jeugdmasters: Jeroen Vercoulen (Voorzitter), Maurice Kemp (Secretaris), Bram Cox (Wedstrijdzake