UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE LIMBURGSE JEUGDMASTERS 2019-2020

1. Naam van het toernooi (OA Toernooi).
Limburgse Jeugdmasters.

2. Data.

(LJM-1): zo. 17 november 2019; (LJM-2): zo. 9 februari 2020; (LJM-3): zo. 8 maart 2020;
(LJM-4): zo. 19 april 2020; (FINALE LJM): zo. 17 mei 2020.

3. Accommodaties.

(LJM-1) Sporthal De Wetteling, Zuidsingel 2, 5801 AH VENRAY, organisatie Red Stars
(LJM-2) Sporthal Polfermolen, Plenkertstraat 50, 6301 GM Valkenburg, organisatie Falco
(LJM-3) Sporthal Aan de Bron, Maaslandlaan 1-2, 6004 GC WEERT, organisatie Zuiderhuis/Megacles
(LJM-4) Sport- en Recreatiecentrum Glanerbrook; Kummenaedestr. 45, 6165 BT GELEEN, organisatie Kluis/BKS Sittard
(LJM-FINALE) Sporthal A Gene Bek, Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen, organisatie TTV Heerlen

4. Organisatie.
Werkgroep Limburgse Jeugdmasters; wedstrijdzaken:
Marcel van Nieuwenhoven: 06 1328 5972; Raoul Heijman: 0475 505 266; E-mail: secretariaat@limburgse-jeugdmasters.nl

5. Toernooicommissie & Toernooileiding

Werkgroep Limburgse Jeugdmasters.

6. Goedkeuring.

De goedkeuring is verleend door de NTTB Afdeling Limburg.

7. Bondsvertegenwoordigers.

LJM-1: M. van Nieuwenhoven; LJM-2: R. Heijman; LJM-3: H. Thijssen; LJM-4: J. Creemers; LJM-FINALE: M. van Nieuwenhoven.

8. Aanvang.

LJM-1 t/m LJM-4 09.00 uur. Er wordt een voormiddag- en een namiddagprogramma gespeeld.
De aanvangstijd van de FINALE LJM wordt t.z.t. bekend gemaakt.

9. Aantal tafels.

Er wordt gespeeld op maximaal 32 tafels, groen en/of blauw.

10. Ballen.

Er wordt gespeeld met door de NTTB goedgekeurde ballen, wit en/of oranje (voor dit evenement zullen ook goedgekeurde plastic ballen gebruikt worden)!

11. Deelname door:

(a) Jeugdspelers (NTTB leden) die lid zijn van een vereniging behorend bij de Afdeling Limburg en beschikken over een A – B – C – D – licentie. (zie ook bij (b en c).
(b) Geboren na 31-12-2001.
(c) Jongens Junioren A en Jongens Kadetten A kunnen niet inschrijven.
(d) Spelers uitkomend in de Starterscompetitie.
(e) Spelers die als Basis lid staan ingeschreven en/of nog geen competitie spelen.

12. Indeling Klassen.

In principe worden de deelnemers ingedeeld in 4 gemengde klassen, onderverdeeld in 4 niveaus, op basis van de resultaten bij de LJM 2018/2019 en de ELO-rating. De laagste klasse is bestemd voor spelers geboren na 31 december 2006 die in principe uitkomen in de laagste competitieklasse, of nog geen competitie spelen.
De organisatie behoudt zich het recht voor daar waar nodig klassen samen te voegen!

13. Speelwijze.

Volgens NTTB reglement. Voorrondes in meerkampen. in de vervolgrondes kan er eventueel ook met meerkampen en plaatsingswedstrijden gespeeld worden.
(Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).

14. Scheidsrechters c.q. Tellers,
In principe is de verliezende speler VERPLICHT de eerstvolgende partij te tellen op de tafel waar hij zijn partij verloren heeft! Dit geldt vanaf de partijen in het hoofdtoernooi en het troosttoernooi. De wedstrijden in de poules worden geteld volgens de indeling op het meerkampformulier. Niet tellen, kan diskwalificatie inhouden.

15. Afmelding

Voor afmeldingen voor dit toernooi geldt een speciale procedure. Te laat afmelden betekent diskwalificatie voor het gehele toernooi. (Zie het Aanvullende Toernooireglement van de LJM op www.limburgse-jeugdmasters.nl).

16. Inschrijving.

Inschrijven voor de Limburgse Jeugdmasters kan alleen voor de gehele cyclus van 4 toernooien. Inschrijving voor individuele toernooien is dus niet mogelijk. Inschrijven alleen digitaal vanaf 1 september 2019 via www.limburgse-jeugdmasters.nl
Indien het toernooi eerder is volgeboekt dan de sluitingsdatum, worden de inschrijvingen op volgorde van datum van aanmelding behandeld.

17. Nationale Sportpas.

Elk jeugdlid dat inschrijft dient in het bezit te zijn van een geldige Nationale Sportpas.
(Uitgezonderd spelers genoemd bij 11, uitkomend in de laagste klasse).

18. Inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,= voor de gehele toernooicyclus. INSCHRIJVING VERPLICHT TOT BETALING.
Indien door onvoorziene omstandigheden niet aan alle toernooien kan worden deelgenomen, is teruggave van het inschrijfgeld niet mogelijk.

19. Toezending Uitnodiging.

Deze uitnodiging kan men downloaden vanaf de website van de Limburgse Jeugdmasters.

20. Betaling.

De verenigingen ontvangen een acceptgiro van de Penningmeester van de Afdeling Limburg.

21. Sluitingsdatum.

De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 oktober 2019. (Of eerder, als het toernooi is volgeboekt).

22. Prijzen.

Per toernooi zijn per klasse 4 prijzen beschikbaar: voor de finalisten van de HR en voor de finalisten van de TR.
De deelnemers aan de FINALE van de LJM ontvangen allen een prijs; ook is er een verenigingsprijs (zie LJM-reglement B17).

23. Speelruimte.

Op de speelvloer worden alleen de deelnemers & de coaches/begeleiders toegelaten. In alle sportzalen zijn op de speelvloer uitsluitend zaalsportschoenen toegestaan. Sportschoenen met zwarte zolen zijn op alle locaties niet toegestaan.

24. Sportkleding.

Het spelen in verenigingskleding is verplicht bij alle toernooien. Sportkleding moet bovendien voldoen aan de eisen zoals beschreven in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond", uitgegeven in januari 2013 (geldig vanaf maart 2013).
Het niet spelen in de voorgeschreven kleding heeft diskwalificatie tot gevolg.

25. Entree.

De toegang tot alle speelzalen is gratis.

26. Wet bescherming Persoonsgegevens.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar inschrijving. Bij inschrijving stemt men tevens toe met de mogelijke publicatie van de naam, bondsnummer plus verenigingsnaam bij de uitslagen en ranglijsten op Internet. Spelers die hiermee niet akkoord gaan, dienen dit tijdig te melden bij de LJM-organisatie; ook indien dit tijdens de toernooicyclus aangepast zou moeten worden.

27. Bepalingen.

De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.
Aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of verlies van eigendommen kan niet geldend worden gemaakt.

Namens de werkgroep Limburgse Jeugdmasters: Marcel van Nieuwenhoven & Raoul Heijman.