Toernooireglement
LJM en LM 2021-2022 versie maart 2022


A - Deelnemers, indeling, inschrijving

1. Deelname aan LJM (Limburgse Jeugdmasters) is mogelijk voor spelers/speelsters geboren in 1999 of later. De categorie Onder 23 valt daarmee onder de LJM. Spelers van alle spelniveaus (ongeacht licentie, competitie of beginner) kunnen deelnemen.
2. Deelname aan LM (Limburgse Masters 23+) voor eenieder geboren in 1998 of eerder.
3. Poule-indeling naar sterkte, in 4 tot 6 gemengde klassen, onderverdeeld in niveaus, op basis van de ELO rating per 15 maart 2022
4. De laagste klasse is bestemd voor spelers geboren na 31-12-2010 die in principe uitkomen in de laagste competitieklasse, of die nog geen competitie spelen. De toernooileiding kan dispensatie voor deelnemers verlenen.
5. De grote van elke klasse kan verschillen. Het uitgangspunt is om de klassen (bij aanvang van de toernooicyclus) uit tenminste 20 spelers te laten bestaan. Bij de hoogste en laagste klassen, maar indien wenselijk ook bij andere klassen, kan voor een kleinere klasse gekozen worden.
6. De samenstelling van de klassen gebeurt door de werkgroep LJM in overleg met de verantwoordelijke van de Afdeling Limburg.
7. Plaatsing voor elke wedstrijddag geschiedt op basis van de ELO rating van 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag.
8. Het aantal poules per klasse bepaalt het aantal blokken van plaatsen. (5 poules betekent 1-5, 6-10, 11-15, etc.) Dit betekent dat er een gewogen loting plaatsvindt, waarbij spelers uit dezelfde vereniging zoveel mogelijk over alle poules gespreid worden.
9. Er is een centrale digitale inschrijving via de vereniging.
10. Er kan alleen voor de gehele toernooicyclus worden ingeschreven. In de laagste klasse kan ook gedurende de cyclus aangemeld worden.
11. Tijdens het hoofdtoernooi en troosttoernooi kunnen spelers door de organisatie aangewezen worden om als scheidsrechter (teller) op te treden.
12. Bij een 2e afmelding vervalt de plaatsing in de Ranglijst.
13. Bij een verhindering dient dit uiterlijk op woensdag voorafgaand aan de toernooi dag vóór 21.00 uur per e-mail worden gemeld: afdelingsondersteuner@nttblimburg.nl.
14. Bij het niet opkomen voor een speeldag volgt uitsluiting van deelname aan alle volgende speeldagen.
15. Van artikel 16 van het toernooi- en wedstrijdreglement van de NTTB is sub 1 niet van toepassing. Op de navolging van sub 2 t/m 5 zal strikt worden toegezien.
16. Spelers die tijdens een toernooi een waarschuwing hebben ontvangen, worden gediskwalificeerd bij een volgend vergrijp.
17. Bovenstaande geldt eveneens voor Limburg Masters 23+, voor zover van toepassing.

B - Toernooivorm

1. Cyclus van indien mogelijk 3 wedstrijddagen op 3 verschillende locaties in de Afdeling Limburg.
2. Op elke wedstrijddag wordt een volledig toernooi gespeeld.
3. Er wordt gespeeld in meerkampvorm (4-kampen, 5-kampen of 6-kampen) met een winnaarsronde (HR) en een verliezersronde (TR) waarbij alle wedstrijden uitgespeeld worden.
4. Per toernooi ontvangen de deelnemers een aantal punten, afhankelijk van het bereikte resultaat:
• In de HR resp. 250-200-160-140-130-120-115-110-109 … 101 punten.
• In de TR resp. 100-75-50-40-30-28-26-25-24 … 1 punten.
5. De individuele toernooiwinnaars van LJM-1 en LJM-2 promoveren naar de eerstvolgende hogere klasse.
6. De promovendi behouden in die hogere klasse een deel van hun punten: Na LJM-1 50%, na LJM-2 40%.
7. Bij een gelijk aantal punten na LJM-3 is het resultaat behaald in het laatste toernooi beslissend. Indien dit gelijk is, dan geldt het resultaat van achtereenvolgens LJM-2 of LJM-1. Is de score dan nog gelijk, dan wordt achtereenvolgens gekeken naar het winstpercentage over alle toernooien, het gamegemiddelde over alle wedstrijden van de LJM-cyclus en tot slot het puntengemiddelde. Is de score dan nog altijd gelijk wordt er geloot!
8. Limburg Masters 23+ wordt in principe in 2 klassen gespeeld, ingedeeld naar sterkte.
9. De puntentelling ad punt 4 wordt ook gehanteerd voor het bepalen van de verenigingsprijs. Per wedstrijddag (LJM 1, LJM 2, LJM 3) worden de totaal gescoorde punten door een vereniging gedeeld door het aantal deelnemers van die vereniging. Dit levert een score per wedstrijddag per vereniging op. Per wedstrijddag moeten daarvoor minimaal 3 deelnemers voor een vereniging actief zijn, anders behaalt de vereniging op die dag geen score. De scores van de LJM 1 tot en met LJM 3 worden bij elkaar geteld. De vereniging die dan de hoogste totaalscore heeft wint de verenigingsprijs, welke tijdens LJM-3 wordt uitgereikt. Limburgse Masters (23+) telt niet mee voor de verenigingsprijs.

C - Algemeen
In gevallen waarin niet wordt voorzien beslist de Werkgroep LJM.

Toernooi- en wedstrijdreglement NTTB 2014-11:
https://www.nttb.nl/wp-
content/uploads/2019/08/Toernooi_en_wedstrijdreglement_uitgave_2014-11.pdf