UITNODIGING
LIMBURGSE JEUGDMASTERS EN LIMBURGSE MASTERS 2021-2022

1. Toernooinaam: Limburgse Jeugdmasters
2. Data: LJM-1: Zondag 24 april 2022
LJM-2: Zondag 22 mei 2022
LJM-3: Ligt aan het aantal inschrijvingen of er een toernooi georganiseerd wordt op 19 juni 2022.

3. Accommodatie: LJM-1: Sporthal “Aan de Bron “ Maaslandlaan 3
6004 GC Weert. Organisatie Werkgroep LJM
LJM-2: Sportcentrum Swalmen, Peelveldlaan 40, 6071 TV SWALMEN, Organisatie TTV Destatec
LJM-3: Sportcentrum Swalmen, Peelveldlaan 40, 6071 TV SWALMEN. Organisatie TTV Destatec.
4. Organisatie: Werkgroep Limburgse Jeugdmasters
5. Goedkeuring: De goedkeuring is verleend door de NTTB afdeling Limburg
6. Toernooileiding: Bram Cox, Raoul Heijman, Theo van Gasteren , Hans Cloostermans en Jeroen Vercoulen
(De samenstelling wisselt per wedstrijddag.)
7. Bondsvertegenwoordiger: Huub Thijssen
8. Aanvang wedstrijden: LJM-1 t/m LJM-3 09.00 uur. Er wordt een voormiddag- en een namiddagprogramma gespeeld.
(Indien het aantal deelnemers het mogelijk maakt om allemaal gelijktijdig te spelen zal de aanvangstijd 10.00 of 11.00 zijn.)
9. Einde wedstrijden: Uiterlijk vijf uur na aanvang (van de klasse)
10. Tafels en ballen: Er wordt op maximaal 24 blauwe/groene tafels gespeeld.
Er wordt gespeeld met plastic ballen (wit of oranje), die goedgekeurd zijn door de NTTB.
11. Deelname: Deelname staat open voor alle spelers/speelsters. die lid zijn van een vereniging behorende tot de Afdeling Limburg. Daarbij wordt als onderscheid voor LJM of LM de volgende leeftijdsgrens gehanteerd:
➢ LJM: geboren in 1999 of later. Daarmee vallen spelers/speelsters uit de categorie Onder 23 onder de Jeugdmasters.
➢ LM 23+: geboren in 1998 of eerder.
Alle licenties kunnen deelnemen.
12. Speelklassen: LJM Deelnemers worden ingedeeld in 4 tot 6 gemengde (jongens en meisjes samen) klassen, onderverdeeld in datzelfde aantal niveaus op basis van de ELO-rating per 15 maart 2022.
De laagste klasse is bestemd voor spelers/speelsters geboren in 2011 of later, die uitkomen in de laagste competitieklasse of nog geen competitie spelen. De organisatie kan hiervoor dispensatie verlenen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om daar waar nodig klassen samen te voegen.
LM Deelnemers worden bij voorkeur ingedeeld in twee klassen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om daar waar nodig klassen samen te voegen.

13. Toernooiopzet De LJM en LM bestaat dit jaar uit een cyclus van 2 of 3 toernooidagen. Elke wedstrijddag wordt er een volledig toernooi gespeeld.
Per wedstrijddag wordt er gespeeld in meerkampen (standaard 4,
5 of 6-kamp). Daarop volgt een winnaarsronde (HR) en verliezersronde (TR) volgens afvalsysteem, waarbij alle plaatsen uitgespeeld worden.
Er wordt gespeeld volgens NTTB reglement in best of five, games tot 11 punten.
Scheidsrechters (tellers) staan bij de meerkampen op het wedstrijdformulier aangegeven. Tijdens de winnaars- en verliezersronde staan deze op het wedstrijdformulier of kunnen deelnemers aangewezen worden.
Zie verder het toernooireglement.
14. Prijzen: Per toernooi /wedstrijddag (LJM-1 t/m 3 en LM-1 t/m 3) zijn per klasse 4 prijzen beschikbaar: voor de finalisten van de HR en voor de finalisten van de TR.
Over LJM-1 t/m 3 is er een verenigingsprijs. (Zie toernooireglement.)
15. Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt € 10,= voor de gehele toernooicyclus.
Als door onvoorziene omstandigheden niet aan alle toernooien kan worden deelgenomen, vindt er geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.
16. Sluiting inschrijving: zondag 10 april 2022
Als het toernooi eerder is volgeboekt dan de sluitingsdatum, worden de inschrijvingen op volgorde van datum van aanmelding behandeld.
17. Inschrijven:

• Inschrijven kan alleen digitaal, vanaf 25 maart, via www.limburgse-jeugdmasters.nl
• Inschrijven kan door de vereniging.
• Inschrijven geschiedt voor de gehele cyclus van 2 of 3 wedstrijddagen.
• Inschrijven voor individuele toernooien is dus niet mogelijk.
• Inschrijven verplicht tot betaling!
18. Betaling: De verenigingen ontvangen een factuur van de :
Financiële administratie van de NTTB.
19. Afmeldingen: Voor het tijdig afmelden en consequenties van niet of niet tijdig afmelden wordt verwezen naar het toernooireglement.
20. Toezending uitnodiging: De uitnodiging is toegezonden aan de verenigingen
(toernooicoördinator en secretariaat). Deze uitnodiging is ook te downloaden vanaf de website www.limburgse-jeugdmasters.nl en www.nttblimburg.nl

21. Vragen? Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kunnen
• per E-mail secretaris@nttblimburg.nl gesteld worden

22. Ter Info … Ledenpas Elk lid dat inschrijft dient in het bezit te zijn van een geldige NTTB Ledenpas. Deze is tegenwoordig digitaal. (Uitgezonderd spelers genoemd bij 12, uitkomend in de laagste klasse).
Entree De toegang tot alle speelzalen is gratis.
Speelruimte Op de speelvloer worden alleen de deelnemers en de coaches/begeleiders toegelaten. In alle sportzalen zijn op de speelvloer uitsluitend zaalsportschoenen toegestaan. Dit geldt ook voor de looppaden in de speelzaal! Hier zal tijdens alle wedstrijddagen zichtbaar op gehandhaafd worden.
Sportschoenen met zwarte zolen zijn op alle locaties niet toegestaan.
Sportkleding Het spelen in verenigingskleding is verplicht bij alle toernooien. Sportkleding moet bovendien voldoen aan de eisen zoals beschreven in "Spelregels Nederlandse Tafeltennisbond", uitgegeven in januari 2013 (geldig vanaf maart 2013).
Het niet spelen in de voorgeschreven kleding kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Wet bescherming Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonsgegevens de juistheid van zijn/haar inschrijving. Bij
inschrijving stemt men ook toe met de
mogelijke publicatie van de naam, bondsnummer
plus verenigingsnaam bij de uitslagen en
ranglijsten en foto’s op Internet.

Spelers die hiermee niet akkoord gaan, dienen dit tijdig te melden bij de LJM- organisatie, ook als dit tijdens de toernooicyclus aangepast zou moeten worden.
Overig De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de NTTB.
Aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of verlies van eigendommen kan niet geldend worden gemaakt.

23. Invloed coronamaatregelen op het evenement Corona heeft nog altijd invloed op de organisatie van evenementen. De organisatie probeert zoveel mogelijk vast te houden aan de toernooiopzet zoals de afgelopen jaren.
Echter, de organisatie behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan speellocaties, tijden, opzet en indeling door te voeren als de situatie hierom vraagt.
Op de speellocaties zal rekening gehouden moeten worden met de lokale maatregelen inzake corona (als dit nog van toepassing is).
Exacte voorwaarden zullen pas na de inschrijvingen en indeling gepubliceerd worden. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het aantal begeleiders en toeschouwers.
We rekenen hierbij op de positieve bijdrage van eenieder: spelers/speelsters, begeleiders, toeschouwers en verenigingen.