Bij de start van het seizoen 2004-2005 wordt besloten dat de Werkgroep LJM als een subcommissie van de Afdeling Limburg zal gaan fungeren.
Daardoor lopen alle financiële stromen alleen nog maar via de penningmeester van de NTTB Afdeling Limburg.
Ook de NKS reageert zeer positief op deze ontwikkelingen en verleent een bijdrage per deelnemer aan het toernooi. De verrekening hiervan loopt via een vergoeding aan de verenigingssecretariaten.
Ook Roba Sport blijft het toernooi op eenzelfde wijze ondersteunen.
Inmiddels zijn ook de verenigingen Asterix en Destatec lid geworden van de werkgroep LJM.